APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Bogdanović, D., Ilin, Ž., Čabilovski, R., & Marinković, D. [2011]. Dinamika NO3-N u zemljištu pod ranim kupusom u zavisnosti od sistema đubrenja i nastiranja. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 35(1), 57-66.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Bogdanović D, Ilin Ž, Čabilovski R, Marinković D. Dinamika NO3-N u zemljištu pod ranim kupusom u zavisnosti od sistema đubrenja i nastiranja. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 2011;35(1):57-66.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Bogdanović D., Ž. Ilin, R. Čabilovski, i D. Marinković. 2011. Dinamika NO3-N u zemljištu pod ranim kupusom u zavisnosti od sistema đubrenja i nastiranja. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 35, (1): 57-66.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Bogdanović, D., Ilin, Ž., Čabilovski, R.& Marinković, D. 2011, "Dinamika NO3-N u zemljištu pod ranim kupusom u zavisnosti od sistema đubrenja i nastiranja", Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 35, no. 1, pp. 57-66.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
BOGDANOVIĆ, D., ILIN, Ž., ČABILOVSKI, R. i MARINKOVIĆ, D., 2011. Dinamika NO3-N u zemljištu pod ranim kupusom u zavisnosti od sistema đubrenja i nastiranja. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 35(1), pp. 57-66.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Bogdanović, D.et al. "Dinamika NO3-N u zemljištu pod ranim kupusom u zavisnosti od sistema đubrenja i nastiranja." Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 35.1 (2011): 57-66.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Bogdanović D, Ilin Ž, Čabilovski R, Marinković D. Dinamika NO3-N u zemljištu pod ranim kupusom u zavisnosti od sistema đubrenja i nastiranja. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta. 2011; 35(1):57-66.