APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Marijanušić, K., Bogdanović, D., Manojlović, M., & Ilin, Ž. [2013]. Ekonomičnost primene organskog đubriva u proizvodnji mladog krompira na pesku. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 37(1), 120-127.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Marijanušić K, Bogdanović D, Manojlović M, Ilin Ž. Ekonomičnost primene organskog đubriva u proizvodnji mladog krompira na pesku. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 2013;37(1):120-127.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Marijanušić K., D. Bogdanović, M. Manojlović, i Ž. Ilin. 2013. Ekonomičnost primene organskog đubriva u proizvodnji mladog krompira na pesku. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 37, (1): 120-127.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Marijanušić, K., Bogdanović, D., Manojlović, M.& Ilin, Ž. 2013, "Ekonomičnost primene organskog đubriva u proizvodnji mladog krompira na pesku", Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 37, no. 1, pp. 120-127.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MARIJANUŠIĆ, K., BOGDANOVIĆ, D., MANOJLOVIĆ, M. i ILIN, Ž., 2013. Ekonomičnost primene organskog đubriva u proizvodnji mladog krompira na pesku. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 37(1), pp. 120-127.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Marijanušić, K.et al. "Ekonomičnost primene organskog đubriva u proizvodnji mladog krompira na pesku." Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 37.1 (2013): 120-127.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Marijanušić K, Bogdanović D, Manojlović M, Ilin Ž. Ekonomičnost primene organskog đubriva u proizvodnji mladog krompira na pesku. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta. 2013; 37(1):120-127.