APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Bogdanović, D., Ilin, Ž., Čabilovski, R., Marijanušić, K., & Adamović, B. [2014]. Uticaj direktnog i rezidualnog đubrenja organskim i mineralnim đubrivima na prinos paradajza. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 38(1), 59-68.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Bogdanović D, Ilin Ž, Čabilovski R, Marijanušić K, Adamović B. Uticaj direktnog i rezidualnog đubrenja organskim i mineralnim đubrivima na prinos paradajza. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 2014;38(1):59-68.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Bogdanović D., Ž. Ilin, R. Čabilovski, K. Marijanušić, i B. Adamović. 2014. Uticaj direktnog i rezidualnog đubrenja organskim i mineralnim đubrivima na prinos paradajza. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 38, (1): 59-68.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Bogdanović, D., Ilin, Ž., Čabilovski, R., Marijanušić, K.& Adamović, B. 2014, "Uticaj direktnog i rezidualnog đubrenja organskim i mineralnim đubrivima na prinos paradajza", Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 38, no. 1, pp. 59-68.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
BOGDANOVIĆ, D., ILIN, Ž., ČABILOVSKI, R., MARIJANUŠIĆ, K. i ADAMOVIĆ, B., 2014. Uticaj direktnog i rezidualnog đubrenja organskim i mineralnim đubrivima na prinos paradajza. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 38(1), pp. 59-68.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Bogdanović, D.et al. "Uticaj direktnog i rezidualnog đubrenja organskim i mineralnim đubrivima na prinos paradajza." Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 38.1 (2014): 59-68.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Bogdanović D, Ilin Ž, Čabilovski R, Marijanušić K, Adamović B. Uticaj direktnog i rezidualnog đubrenja organskim i mineralnim đubrivima na prinos paradajza. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta. 2014; 38(1):59-68.