APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Etinski, R. (2011). Primena načela uti possidetis juris u sporu između El Salvadora i Hondurasa. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45(3), 85-113. https://doi.org/10.5937/zrpfns1103085E

Vancouver citatni stil
Etinski R. Primena načela uti possidetis juris u sporu između El Salvadora i Hondurasa. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad. 2011;45(3):85-113. doi: 10.5937/zrpfns1103085E

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Etinski, Rodoljub. "Primena načela uti possidetis juris u sporu između El Salvadora i Hondurasa." Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, no. 3, 2011, pp. 85-113. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/zrpfns1103085E.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
R. Etinski, "Primena načela uti possidetis juris u sporu između El Salvadora i Hondurasa," Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, no. 3, pp. 85-113, 2011, doi: 10.5937/zrpfns1103085E.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Etinski, Rodoljub. "Primena načela uti possidetis juris u sporu između El Salvadora i Hondurasa." Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 45, no. 3 (2011): 85-113. https://doi.org/10.5937/zrpfns1103085E.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Etinski, R. (2011) 'Primena načela uti possidetis juris u sporu između El Salvadora i Hondurasa', Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45(3), pp. 85-113. doi:10.5937/zrpfns1103085E.