APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Orlović, S. P., & Rajić, N. N. [2018]. Raspuštanje parlamenta - vršenje ili zloupotreba ustavnih ovlašćenja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 52(4), 1545-1557.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Orlović SP, Rajić NN. Raspuštanje parlamenta - vršenje ili zloupotreba ustavnih ovlašćenja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 2018;52(4):1545-1557.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Orlović S.P., i N. N. Rajić. 2018. Raspuštanje parlamenta - vršenje ili zloupotreba ustavnih ovlašćenja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 52, (4): 1545-1557.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Orlović, S.P.& Rajić, N.N. 2018, "Raspuštanje parlamenta - vršenje ili zloupotreba ustavnih ovlašćenja", Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, no. 4, pp. 1545-1557.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ORLOVIĆ, S.P. i RAJIĆ, N.N., 2018. Raspuštanje parlamenta - vršenje ili zloupotreba ustavnih ovlašćenja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 52(4), pp. 1545-1557.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Orlović, S.P., i N.N. Rajić. "Raspuštanje parlamenta - vršenje ili zloupotreba ustavnih ovlašćenja." Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 52.4 (2018): 1545-1557.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Orlović SP, Rajić NN. Raspuštanje parlamenta - vršenje ili zloupotreba ustavnih ovlašćenja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad. 2018; 52(4):1545-1557.