APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ganić, S. F. [2019]. Osvrt na raspravu o potrebi reforme Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 53(2), 545-554.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ganić SF. Osvrt na raspravu o potrebi reforme Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 2019;53(2):545-554.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ganić S.F.. 2019. Osvrt na raspravu o potrebi reforme Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 53, (2): 545-554.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ganić, S.F. 2019, "Osvrt na raspravu o potrebi reforme Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija", Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, no. 2, pp. 545-554.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
GANIĆ, S.F., 2019. Osvrt na raspravu o potrebi reforme Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 53(2), pp. 545-554.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ganić, S.F.. "Osvrt na raspravu o potrebi reforme Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija." Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 53.2 (2019): 545-554.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ganić SF. Osvrt na raspravu o potrebi reforme Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad. 2019; 53(2):545-554.