APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Marković, S. M. [2019]. Informaciono društvo između prava intelektualne svojine i javnog domena. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 53(3), 833-856.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Marković SM. Informaciono društvo između prava intelektualne svojine i javnog domena. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 2019;53(3):833-856.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Marković S.M.. 2019. Informaciono društvo između prava intelektualne svojine i javnog domena. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 53, (3): 833-856.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Marković, S.M. 2019, "Informaciono društvo između prava intelektualne svojine i javnog domena", Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, no. 3, pp. 833-856.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MARKOVIĆ, S.M., 2019. Informaciono društvo između prava intelektualne svojine i javnog domena. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 53(3), pp. 833-856.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Marković, S.M.. "Informaciono društvo između prava intelektualne svojine i javnog domena." Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 53.3 (2019): 833-856.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Marković SM. Informaciono društvo između prava intelektualne svojine i javnog domena. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad. 2019; 53(3):833-856.