APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Milovanović, M., Milosavljević, M., Đorđe, M. S., Trailović, S. M., Vučinić, M., Nedeljković-Trailović, J., Marković, M., & Đurđević, D. [2016]. Uticaj karvakrola na inflamatorni bol i koordinaciju kretanja kod pacova. Acta veterinaria, 66(4), 478-488.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Milovanović M, Milosavljević M, Đorđe MS, Trailović SM, Vučinić M, Nedeljković-Trailović J, Marković M, Đurđević D. Uticaj karvakrola na inflamatorni bol i koordinaciju kretanja kod pacova. Acta veterinaria 2016;66(4):478-488.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Milovanović M., M. Milosavljević, M. S. Đorđe, S. M. Trailović, M. Vučinić, J. Nedeljković-Trailović, M. Marković, i D. Đurđević. 2016. Uticaj karvakrola na inflamatorni bol i koordinaciju kretanja kod pacova. Acta veterinaria 66, (4): 478-488.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Milovanović, M., Milosavljević, M., Đorđe, M.S., Trailović, S.M., Vučinić, M., Nedeljković-Trailović, J., Marković, M.& Đurđević, D. 2016, "Uticaj karvakrola na inflamatorni bol i koordinaciju kretanja kod pacova", Acta veterinaria, vol. 66, no. 4, pp. 478-488.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MILOVANOVIĆ, M., MILOSAVLJEVIĆ, M., ĐORĐE, M.S., TRAILOVIĆ, S.M., VUČINIĆ, M., NEDELJKOVIĆ-TRAILOVIĆ, J., MARKOVIĆ, M. i ĐURĐEVIĆ, D., 2016. Uticaj karvakrola na inflamatorni bol i koordinaciju kretanja kod pacova. Acta veterinaria, 66(4), pp. 478-488.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Milovanović, M.et al. "Uticaj karvakrola na inflamatorni bol i koordinaciju kretanja kod pacova." Acta veterinaria 66.4 (2016): 478-488.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Milovanović M, Milosavljević M, Đorđe MS, Trailović SM, Vučinić M, Nedeljković-Trailović J, Marković M, Đurđević D. Uticaj karvakrola na inflamatorni bol i koordinaciju kretanja kod pacova. Acta veterinaria. 2016; 66(4):478-488.