APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Domanović, V. [2013]. Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog poslovnog okruženja. Ekonomski horizonti, 15(1), 31-44.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Domanović V. Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog poslovnog okruženja. Ekonomski horizonti 2013;15(1):31-44.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Domanović V.. 2013. Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog poslovnog okruženja. Ekonomski horizonti 15, (1): 31-44.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Domanović, V. 2013, "Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog poslovnog okruženja", Ekonomski horizonti, vol. 15, no. 1, pp. 31-44.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
DOMANOVIĆ, V., 2013. Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog poslovnog okruženja. Ekonomski horizonti, 15(1), pp. 31-44.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Domanović, V.. "Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog poslovnog okruženja." Ekonomski horizonti 15.1 (2013): 31-44.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Domanović V. Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog poslovnog okruženja. Ekonomski horizonti. 2013; 15(1):31-44.