APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Banjac, N., Maravić-Oplakan, G., Vulić, D., & Vukadinović, S. [2008]. Arterijska hipertenzija i pušenje kao faktor rizika. ABC - časopis urgentne medicine, 8(1-2), 54-58.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Banjac N, Maravić-Oplakan G, Vulić D, Vukadinović S. Arterijska hipertenzija i pušenje kao faktor rizika. ABC - časopis urgentne medicine 2008;8(1-2):54-58.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Banjac N., G. Maravić-Oplakan, D. Vulić, i S. Vukadinović. 2008. Arterijska hipertenzija i pušenje kao faktor rizika. ABC - časopis urgentne medicine 8, (1-2): 54-58.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Banjac, N., Maravić-Oplakan, G., Vulić, D.& Vukadinović, S. 2008, "Arterijska hipertenzija i pušenje kao faktor rizika", ABC - časopis urgentne medicine, vol. 8, no. 1-2, pp. 54-58.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
BANJAC, N., MARAVIĆ-OPLAKAN, G., VULIĆ, D. i VUKADINOVIĆ, S., 2008. Arterijska hipertenzija i pušenje kao faktor rizika. ABC - časopis urgentne medicine, 8(1-2), pp. 54-58.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Banjac, N.et al. "Arterijska hipertenzija i pušenje kao faktor rizika." ABC - časopis urgentne medicine 8.1-2 (2008): 54-58.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Banjac N, Maravić-Oplakan G, Vulić D, Vukadinović S. Arterijska hipertenzija i pušenje kao faktor rizika. ABC - časopis urgentne medicine. 2008; 8(1-2):54-58.