APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Dinulović, M., Rašuo, B., Krstić, B., & Bojanić, A. [2013]. Kompozitni materijali sa slučajnim rasporedom vlakana kao materijali za popravku oštećenih saćastih jezgara. FME Transactions, 41(4), 325-332.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Dinulović M, Rašuo B, Krstić B, Bojanić A. Kompozitni materijali sa slučajnim rasporedom vlakana kao materijali za popravku oštećenih saćastih jezgara. FME Transactions 2013;41(4):325-332.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Dinulović M., B. Rašuo, B. Krstić, i A. Bojanić. 2013. Kompozitni materijali sa slučajnim rasporedom vlakana kao materijali za popravku oštećenih saćastih jezgara. FME Transactions 41, (4): 325-332.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Dinulović, M., Rašuo, B., Krstić, B.& Bojanić, A. 2013, "Kompozitni materijali sa slučajnim rasporedom vlakana kao materijali za popravku oštećenih saćastih jezgara", FME Transactions, vol. 41, no. 4, pp. 325-332.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
DINULOVIĆ, M., RAŠUO, B., KRSTIĆ, B. i BOJANIĆ, A., 2013. Kompozitni materijali sa slučajnim rasporedom vlakana kao materijali za popravku oštećenih saćastih jezgara. FME Transactions, 41(4), pp. 325-332.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Dinulović, M.et al. "Kompozitni materijali sa slučajnim rasporedom vlakana kao materijali za popravku oštećenih saćastih jezgara." FME Transactions 41.4 (2013): 325-332.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Dinulović M, Rašuo B, Krstić B, Bojanić A. Kompozitni materijali sa slučajnim rasporedom vlakana kao materijali za popravku oštećenih saćastih jezgara. FME Transactions. 2013; 41(4):325-332.