APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Plojović, A. (2017). Kultureme. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, 16, 28-37. https://doi.org/10.5937/univmis1716028P

Vancouver citatni stil
Plojović A. Kultureme. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar. 2017;(16):28-37. doi: 10.5937/univmis1716028P

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Plojović, Albina. "Kultureme." Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 16, 2017, pp. 28-37. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/univmis1716028P .

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
A. Plojović, "Kultureme," Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 16, pp. 28-37, 2017, doi: 10.5937/univmis1716028P .

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Plojović, Albina. "Kultureme." Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 16 (2017): 28-37. https://doi.org/10.5937/univmis1716028P .

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Plojović, A. (2017) 'Kultureme', Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, (16), pp. 28-37. doi:10.5937/univmis1716028P .