APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Džemić, K., & Bihorac, A. [2018]. Nastava srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnim školamana području Opštine Preševo. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, (17), 17-32.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Džemić K, Bihorac A. Nastava srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnim školamana području Opštine Preševo. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar 2018;(17):17-32.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Džemić K., i A. Bihorac. 2018. Nastava srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnim školamana području Opštine Preševo. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar (17): 17-32.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Džemić, K.& Bihorac, A. 2018, "Nastava srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnim školamana području Opštine Preševo", Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 17, pp. 17-32.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
DŽEMIĆ, K. i BIHORAC, A., 2018. Nastava srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnim školamana području Opštine Preševo. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, (17), pp. 17-32.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Džemić, K., i A. Bihorac. "Nastava srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnim školamana području Opštine Preševo." Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar (2018): 17-32.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Džemić K, Bihorac A. Nastava srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnim školamana području Opštine Preševo. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar. 2018; (17):17-32.