APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Nezirović, E., Plojović, A., & Redžović, E. (2020). Obeležja junačkog epa na primeru pesme o Nibelunzima i pesme o Gudrun. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, 19, 86-99. https://doi.org/10.5937/univmis2019086N

Vancouver citatni stil
Nezirović E, Plojović A, Redžović E. Obeležja junačkog epa na primeru pesme o Nibelunzima i pesme o Gudrun. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar. 2020;(19):86-99. doi: 10.5937/univmis2019086N

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Nezirović, Edin, et al. "Obeležja junačkog epa na primeru pesme o Nibelunzima i pesme o Gudrun." Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 19, 2020, pp. 86-99. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/univmis2019086N.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
E. Nezirović, A. Plojović, and E. Redžović, "Obeležja junačkog epa na primeru pesme o Nibelunzima i pesme o Gudrun," Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 19, pp. 86-99, 2020, doi: 10.5937/univmis2019086N.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Nezirović, Edin, Albina Plojović, and Elma Redžović. "Obeležja junačkog epa na primeru pesme o Nibelunzima i pesme o Gudrun." Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 19 (2020): 86-99. https://doi.org/10.5937/univmis2019086N.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Nezirović, E., Plojović, A. and Redžović, E. (2020) 'Obeležja junačkog epa na primeru pesme o Nibelunzima i pesme o Gudrun', Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, (19), pp. 86-99. doi:10.5937/univmis2019086N.