APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Plojović, A., Nezirović, E., Redžović, E., & Smailović, S. (2021). Rečenična dopuna u formi zavisne rečenice i infinitivske konstrukcije. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, 20, 66-77. https://doi.org/10.5937/univmis2120066P

Vancouver citatni stil
Plojović A, Nezirović E, Redžović E, Smailović S. Rečenična dopuna u formi zavisne rečenice i infinitivske konstrukcije. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar. 2021;(20):66-77. doi: 10.5937/univmis2120066P

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Plojović, Albina, et al. "Rečenična dopuna u formi zavisne rečenice i infinitivske konstrukcije." Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 20, 2021, pp. 66-77. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/univmis2120066P.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
A. Plojović, E. Nezirović, E. Redžović, and S. Smailović, "Rečenična dopuna u formi zavisne rečenice i infinitivske konstrukcije," Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 20, pp. 66-77, 2021, doi: 10.5937/univmis2120066P.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Plojović, Albina, Edin Nezirović, Elma Redžović, and Samir Smailović. "Rečenična dopuna u formi zavisne rečenice i infinitivske konstrukcije." Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, no. 20 (2021): 66-77. https://doi.org/10.5937/univmis2120066P.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Plojović, A. et al. (2021) 'Rečenična dopuna u formi zavisne rečenice i infinitivske konstrukcije', Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, (20), pp. 66-77. doi:10.5937/univmis2120066P.