APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Czajkowska, A., & Stasiak-Betlejewska, R. [2015]. Primena alata menadžmenta kvalitetom u strategiji unapređenja kvaliteta logističkih usluga. Serbian Journal of Management, 10(2), 225-234.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Czajkowska A, Stasiak-Betlejewska R. Primena alata menadžmenta kvalitetom u strategiji unapređenja kvaliteta logističkih usluga. Serbian Journal of Management 2015;10(2):225-234.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Czajkowska A., i R. Stasiak-Betlejewska. 2015. Primena alata menadžmenta kvalitetom u strategiji unapređenja kvaliteta logističkih usluga. Serbian Journal of Management 10, (2): 225-234.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Czajkowska, A.& Stasiak-Betlejewska, R. 2015, "Primena alata menadžmenta kvalitetom u strategiji unapređenja kvaliteta logističkih usluga", Serbian Journal of Management, vol. 10, no. 2, pp. 225-234.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
CZAJKOWSKA, A. i STASIAK-BETLEJEWSKA, R., 2015. Primena alata menadžmenta kvalitetom u strategiji unapređenja kvaliteta logističkih usluga. Serbian Journal of Management, 10(2), pp. 225-234.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Czajkowska, A., i R. Stasiak-Betlejewska. "Primena alata menadžmenta kvalitetom u strategiji unapređenja kvaliteta logističkih usluga." Serbian Journal of Management 10.2 (2015): 225-234.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Czajkowska A, Stasiak-Betlejewska R. Primena alata menadžmenta kvalitetom u strategiji unapređenja kvaliteta logističkih usluga. Serbian Journal of Management. 2015; 10(2):225-234.