APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Dučić, B., & Kaljača, S. [2015]. Odnos nivoa usvojenosti socijalnih veština i školskog uspeha kod učenika sa lakom i umerenom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 14(3), 285-302.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Dučić B, Kaljača S. Odnos nivoa usvojenosti socijalnih veština i školskog uspeha kod učenika sa lakom i umerenom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija 2015;14(3):285-302.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Dučić B., i S. Kaljača. 2015. Odnos nivoa usvojenosti socijalnih veština i školskog uspeha kod učenika sa lakom i umerenom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija 14, (3): 285-302.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Dučić, B.& Kaljača, S. 2015, "Odnos nivoa usvojenosti socijalnih veština i školskog uspeha kod učenika sa lakom i umerenom intelektualnom ometenošću", Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 14, no. 3, pp. 285-302.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
DUČIĆ, B. i KALJAČA, S., 2015. Odnos nivoa usvojenosti socijalnih veština i školskog uspeha kod učenika sa lakom i umerenom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 14(3), pp. 285-302.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Dučić, B., i S. Kaljača. "Odnos nivoa usvojenosti socijalnih veština i školskog uspeha kod učenika sa lakom i umerenom intelektualnom ometenošću." Specijalna edukacija i rehabilitacija 14.3 (2015): 285-302.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Dučić B, Kaljača S. Odnos nivoa usvojenosti socijalnih veština i školskog uspeha kod učenika sa lakom i umerenom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 2015; 14(3):285-302.