APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Gligorović, M., Buha, N., & Matić, K. [2017]. Auditivna pažnja i praktične adaptivne veštine kod osoba sa umerenom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 16(2), 149-171.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Gligorović M, Buha N, Matić K. Auditivna pažnja i praktične adaptivne veštine kod osoba sa umerenom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija 2017;16(2):149-171.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Gligorović M., N. Buha, i K. Matić. 2017. Auditivna pažnja i praktične adaptivne veštine kod osoba sa umerenom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija 16, (2): 149-171.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Gligorović, M., Buha, N.& Matić, K. 2017, "Auditivna pažnja i praktične adaptivne veštine kod osoba sa umerenom intelektualnom ometenošću", Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 16, no. 2, pp. 149-171.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
GLIGOROVIĆ, M., BUHA, N. i MATIĆ, K., 2017. Auditivna pažnja i praktične adaptivne veštine kod osoba sa umerenom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 16(2), pp. 149-171.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Gligorović, M., N. Buha, i K. Matić. "Auditivna pažnja i praktične adaptivne veštine kod osoba sa umerenom intelektualnom ometenošću." Specijalna edukacija i rehabilitacija 16.2 (2017): 149-171.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Gligorović M, Buha N, Matić K. Auditivna pažnja i praktične adaptivne veštine kod osoba sa umerenom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 2017; 16(2):149-171.