APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Petrović, V. [2018]. Doc. dr Goran Jovanić: Kazni, zatvori, zaposli, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar fakulteta - ICF, Beograd, 2017. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 17(1), 135-142.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Petrović V. Doc. dr Goran Jovanić: Kazni, zatvori, zaposli, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar fakulteta - ICF, Beograd, 2017. Specijalna edukacija i rehabilitacija 2018;17(1):135-142.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Petrović V.. 2018. Doc. dr Goran Jovanić: Kazni, zatvori, zaposli, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar fakulteta - ICF, Beograd, 2017. Specijalna edukacija i rehabilitacija 17, (1): 135-142.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Petrović, V. 2018, "Doc. dr Goran Jovanić: Kazni, zatvori, zaposli, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar fakulteta - ICF, Beograd, 2017", Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 17, no. 1, pp. 135-142.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
PETROVIĆ, V., 2018. Doc. dr Goran Jovanić: Kazni, zatvori, zaposli, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar fakulteta - ICF, Beograd, 2017. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 17(1), pp. 135-142.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Petrović, V.. "Doc. dr Goran Jovanić: Kazni, zatvori, zaposli, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar fakulteta - ICF, Beograd, 2017." Specijalna edukacija i rehabilitacija 17.1 (2018): 135-142.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Petrović V. Doc. dr Goran Jovanić: Kazni, zatvori, zaposli, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar fakulteta - ICF, Beograd, 2017. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 2018; 17(1):135-142.