APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Bulić, A. [2018]. Nastavnički stilovi rješavanja interpersonalnih konflikata s učenicima osnovnih škola. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 17(4), 419-438.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Bulić A. Nastavnički stilovi rješavanja interpersonalnih konflikata s učenicima osnovnih škola. Specijalna edukacija i rehabilitacija 2018;17(4):419-438.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Bulić A.. 2018. Nastavnički stilovi rješavanja interpersonalnih konflikata s učenicima osnovnih škola. Specijalna edukacija i rehabilitacija 17, (4): 419-438.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Bulić, A. 2018, "Nastavnički stilovi rješavanja interpersonalnih konflikata s učenicima osnovnih škola", Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 17, no. 4, pp. 419-438.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
BULIĆ, A., 2018. Nastavnički stilovi rješavanja interpersonalnih konflikata s učenicima osnovnih škola. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 17(4), pp. 419-438.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Bulić, A.. "Nastavnički stilovi rješavanja interpersonalnih konflikata s učenicima osnovnih škola." Specijalna edukacija i rehabilitacija 17.4 (2018): 419-438.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Bulić A. Nastavnički stilovi rješavanja interpersonalnih konflikata s učenicima osnovnih škola. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 2018; 17(4):419-438.