APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Bakoč, A., & Kaljača, S. [2019]. Kvalitet socijalne kompetentnosti učenika sa lakom intelektualnom ometenošću u školskom okruženju. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 18(1), 9-41.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Bakoč A, Kaljača S. Kvalitet socijalne kompetentnosti učenika sa lakom intelektualnom ometenošću u školskom okruženju. Specijalna edukacija i rehabilitacija 2019;18(1):9-41.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Bakoč A., i S. Kaljača. 2019. Kvalitet socijalne kompetentnosti učenika sa lakom intelektualnom ometenošću u školskom okruženju. Specijalna edukacija i rehabilitacija 18, (1): 9-41.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Bakoč, A.& Kaljača, S. 2019, "Kvalitet socijalne kompetentnosti učenika sa lakom intelektualnom ometenošću u školskom okruženju", Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 18, no. 1, pp. 9-41.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
BAKOČ, A. i KALJAČA, S., 2019. Kvalitet socijalne kompetentnosti učenika sa lakom intelektualnom ometenošću u školskom okruženju. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 18(1), pp. 9-41.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Bakoč, A., i S. Kaljača. "Kvalitet socijalne kompetentnosti učenika sa lakom intelektualnom ometenošću u školskom okruženju." Specijalna edukacija i rehabilitacija 18.1 (2019): 9-41.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Bakoč A, Kaljača S. Kvalitet socijalne kompetentnosti učenika sa lakom intelektualnom ometenošću u školskom okruženju. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 2019; 18(1):9-41.