APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Pajević, A. D., & Fehratović, M. H. [2019]. Motivacija i učenje. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, (13), 169-184.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Pajević AD, Fehratović MH. Motivacija i učenje. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić 2019;(13):169-184.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Pajević A.D., i M. H. Fehratović. 2019. Motivacija i učenje. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić (13): 169-184.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Pajević, A.D.& Fehratović, M.H. 2019, "Motivacija i učenje", Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, no. 13, pp. 169-184.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
PAJEVIĆ, A.D. i FEHRATOVIĆ, M.H., 2019. Motivacija i učenje. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, (13), pp. 169-184.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Pajević, A.D., i M.H. Fehratović. "Motivacija i učenje." Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić (2019): 169-184.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Pajević AD, Fehratović MH. Motivacija i učenje. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić. 2019; (13):169-184.