APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Mandić, J. [2010]. Simbolika ptica u pesmama kosovskog ciklusa. Nasleđe, Kragujevac , 7(15-1), 135-142.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Mandić J. Simbolika ptica u pesmama kosovskog ciklusa. Nasleđe, Kragujevac 2010;7(15-1):135-142.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Mandić J.. 2010. Simbolika ptica u pesmama kosovskog ciklusa. Nasleđe, Kragujevac 7, (15-1): 135-142.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Mandić, J. 2010, "Simbolika ptica u pesmama kosovskog ciklusa", Nasleđe, Kragujevac , vol. 7, no. 15-1, pp. 135-142.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MANDIĆ, J., 2010. Simbolika ptica u pesmama kosovskog ciklusa. Nasleđe, Kragujevac , 7(15-1), pp. 135-142.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Mandić, J.. "Simbolika ptica u pesmama kosovskog ciklusa." Nasleđe, Kragujevac 7.15-1 (2010): 135-142.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Mandić J. Simbolika ptica u pesmama kosovskog ciklusa. Nasleđe, Kragujevac . 2010; 7(15-1):135-142.