APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Karan, M. M. [2016]. Muzička koncepcija kao auditivni tekst i sredstvo prenošenja poruka u okviru masmedijskog radijskog diskursa. Nasleđe, Kragujevac , 13(35), 257-264.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Karan MM. Muzička koncepcija kao auditivni tekst i sredstvo prenošenja poruka u okviru masmedijskog radijskog diskursa. Nasleđe, Kragujevac 2016;13(35):257-264.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Karan M.M.. 2016. Muzička koncepcija kao auditivni tekst i sredstvo prenošenja poruka u okviru masmedijskog radijskog diskursa. Nasleđe, Kragujevac 13, (35): 257-264.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Karan, M.M. 2016, "Muzička koncepcija kao auditivni tekst i sredstvo prenošenja poruka u okviru masmedijskog radijskog diskursa", Nasleđe, Kragujevac , vol. 13, no. 35, pp. 257-264.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
KARAN, M.M., 2016. Muzička koncepcija kao auditivni tekst i sredstvo prenošenja poruka u okviru masmedijskog radijskog diskursa. Nasleđe, Kragujevac , 13(35), pp. 257-264.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Karan, M.M.. "Muzička koncepcija kao auditivni tekst i sredstvo prenošenja poruka u okviru masmedijskog radijskog diskursa." Nasleđe, Kragujevac 13.35 (2016): 257-264.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Karan MM. Muzička koncepcija kao auditivni tekst i sredstvo prenošenja poruka u okviru masmedijskog radijskog diskursa. Nasleđe, Kragujevac . 2016; 13(35):257-264.