APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Gavrilović, P. [2006]. Ekonomska diplomatija u uslovima globalizacije - komparativna analiza. Megatrend revija, 3(2), 157-174.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Gavrilović P. Ekonomska diplomatija u uslovima globalizacije - komparativna analiza. Megatrend revija 2006;3(2):157-174.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Gavrilović P.. 2006. Ekonomska diplomatija u uslovima globalizacije - komparativna analiza. Megatrend revija 3, (2): 157-174.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Gavrilović, P. 2006, "Ekonomska diplomatija u uslovima globalizacije - komparativna analiza", Megatrend revija, vol. 3, no. 2, pp. 157-174.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
GAVRILOVIĆ, P., 2006. Ekonomska diplomatija u uslovima globalizacije - komparativna analiza. Megatrend revija, 3(2), pp. 157-174.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Gavrilović, P.. "Ekonomska diplomatija u uslovima globalizacije - komparativna analiza." Megatrend revija 3.2 (2006): 157-174.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Gavrilović P. Ekonomska diplomatija u uslovima globalizacije - komparativna analiza. Megatrend revija. 2006; 3(2):157-174.