APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Rajaković, D., & Milovanović, A. [2019]. Korupcija kao faktor ugrožavanja razvoja zdravstvenog sistema u Republici Srbiji. Megatrend revija, 16(1), 111-121.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Rajaković D, Milovanović A. Korupcija kao faktor ugrožavanja razvoja zdravstvenog sistema u Republici Srbiji. Megatrend revija 2019;16(1):111-121.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Rajaković D., i A. Milovanović. 2019. Korupcija kao faktor ugrožavanja razvoja zdravstvenog sistema u Republici Srbiji. Megatrend revija 16, (1): 111-121.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Rajaković, D.& Milovanović, A. 2019, "Korupcija kao faktor ugrožavanja razvoja zdravstvenog sistema u Republici Srbiji", Megatrend revija, vol. 16, no. 1, pp. 111-121.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
RAJAKOVIĆ, D. i MILOVANOVIĆ, A., 2019. Korupcija kao faktor ugrožavanja razvoja zdravstvenog sistema u Republici Srbiji. Megatrend revija, 16(1), pp. 111-121.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Rajaković, D., i A. Milovanović. "Korupcija kao faktor ugrožavanja razvoja zdravstvenog sistema u Republici Srbiji." Megatrend revija 16.1 (2019): 111-121.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Rajaković D, Milovanović A. Korupcija kao faktor ugrožavanja razvoja zdravstvenog sistema u Republici Srbiji. Megatrend revija. 2019; 16(1):111-121.