APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Koprivica, Č. D. [2015]. Sporovi o pojmu naroda - prilog dekonstruisanju jednog de-konstrukta. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 9(14), 13-34.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Koprivica ČD. Sporovi o pojmu naroda - prilog dekonstruisanju jednog de-konstrukta. Godišnjak Fakulteta političkih nauka 2015;9(14):13-34.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Koprivica Č.D.. 2015. Sporovi o pojmu naroda - prilog dekonstruisanju jednog de-konstrukta. Godišnjak Fakulteta političkih nauka 9, (14): 13-34.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Koprivica, Č.D. 2015, "Sporovi o pojmu naroda - prilog dekonstruisanju jednog de-konstrukta", Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 9, no. 14, pp. 13-34.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
KOPRIVICA, Č.D., 2015. Sporovi o pojmu naroda - prilog dekonstruisanju jednog de-konstrukta. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 9(14), pp. 13-34.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Koprivica, Č.D.. "Sporovi o pojmu naroda - prilog dekonstruisanju jednog de-konstrukta." Godišnjak Fakulteta političkih nauka 9.14 (2015): 13-34.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Koprivica ČD. Sporovi o pojmu naroda - prilog dekonstruisanju jednog de-konstrukta. Godišnjak Fakulteta političkih nauka. 2015; 9(14):13-34.