APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Lipatova, A., Kade, A., Trofimenko, A., Ovsiannikov, V., Tcymbalov, O., & Sidorenko, A. [2019]. Ispitivanje uticaja TDCS-a na stresom izazvane poremećaje kod pacova sa niskom tolerancijom na stres. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, 20(3), 207-214.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Lipatova A, Kade A, Trofimenko A, Ovsiannikov V, Tcymbalov O, Sidorenko A. Ispitivanje uticaja TDCS-a na stresom izazvane poremećaje kod pacova sa niskom tolerancijom na stres. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2019;20(3):207-214.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Lipatova A., A. Kade, A. Trofimenko, V. Ovsiannikov, O. Tcymbalov, i A. Sidorenko. 2019. Ispitivanje uticaja TDCS-a na stresom izazvane poremećaje kod pacova sa niskom tolerancijom na stres. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 20, (3): 207-214.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Lipatova, A., Kade, A., Trofimenko, A., Ovsiannikov, V., Tcymbalov, O.& Sidorenko, A. 2019, "Ispitivanje uticaja TDCS-a na stresom izazvane poremećaje kod pacova sa niskom tolerancijom na stres", Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, vol. 20, no. 3, pp. 207-214.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
LIPATOVA, A., KADE, A., TROFIMENKO, A., OVSIANNIKOV, V., TCYMBALOV, O. i SIDORENKO, A., 2019. Ispitivanje uticaja TDCS-a na stresom izazvane poremećaje kod pacova sa niskom tolerancijom na stres. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, 20(3), pp. 207-214.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Lipatova, A.et al. "Ispitivanje uticaja TDCS-a na stresom izazvane poremećaje kod pacova sa niskom tolerancijom na stres." Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 20.3 (2019): 207-214.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Lipatova A, Kade A, Trofimenko A, Ovsiannikov V, Tcymbalov O, Sidorenko A. Ispitivanje uticaja TDCS-a na stresom izazvane poremećaje kod pacova sa niskom tolerancijom na stres. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2019; 20(3):207-214.