APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Šterleman, I. [2015]. Roman-kinematograf - francuski novi roman i film. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura, (7), 103-120.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Šterleman I. Roman-kinematograf - francuski novi roman i film. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura 2015;(7):103-120.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Šterleman I.. 2015. Roman-kinematograf - francuski novi roman i film. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura (7): 103-120.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Šterleman, I. 2015, "Roman-kinematograf - francuski novi roman i film", Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura, no. 7, pp. 103-120.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ŠTERLEMAN, I., 2015. Roman-kinematograf - francuski novi roman i film. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura, (7), pp. 103-120.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Šterleman, I.. "Roman-kinematograf - francuski novi roman i film." Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura (2015): 103-120.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Šterleman I. Roman-kinematograf - francuski novi roman i film. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura. 2015; (7):103-120.