APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Akopian, J., Ghukasyan, A., Hovakimyan, Z., Martirosyan, L., & Zaroyan, G. [2019]. Istraživanja populacije višegodišnje biljke Vavilovia formosa (Fabaceae) na planini Aknasar (Gegamska visoravan) i u ex situ uslovima botaničkih bašta Jermenije. Ratarstvo i povrtarstvo, 56(1), 13-19.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Akopian J, Ghukasyan A, Hovakimyan Z, Martirosyan L, Zaroyan G. Istraživanja populacije višegodišnje biljke Vavilovia formosa (Fabaceae) na planini Aknasar (Gegamska visoravan) i u ex situ uslovima botaničkih bašta Jermenije. Ratarstvo i povrtarstvo 2019;56(1):13-19.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Akopian J., A. Ghukasyan, Z. Hovakimyan, L. Martirosyan, i G. Zaroyan. 2019. Istraživanja populacije višegodišnje biljke Vavilovia formosa (Fabaceae) na planini Aknasar (Gegamska visoravan) i u ex situ uslovima botaničkih bašta Jermenije. Ratarstvo i povrtarstvo 56, (1): 13-19.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Akopian, J., Ghukasyan, A., Hovakimyan, Z., Martirosyan, L.& Zaroyan, G. 2019, "Istraživanja populacije višegodišnje biljke Vavilovia formosa (Fabaceae) na planini Aknasar (Gegamska visoravan) i u ex situ uslovima botaničkih bašta Jermenije", Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 56, no. 1, pp. 13-19.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
AKOPIAN, J., GHUKASYAN, A., HOVAKIMYAN, Z., MARTIROSYAN, L. i ZAROYAN, G., 2019. Istraživanja populacije višegodišnje biljke Vavilovia formosa (Fabaceae) na planini Aknasar (Gegamska visoravan) i u ex situ uslovima botaničkih bašta Jermenije. Ratarstvo i povrtarstvo, 56(1), pp. 13-19.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Akopian, J.et al. "Istraživanja populacije višegodišnje biljke Vavilovia formosa (Fabaceae) na planini Aknasar (Gegamska visoravan) i u ex situ uslovima botaničkih bašta Jermenije." Ratarstvo i povrtarstvo 56.1 (2019): 13-19.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Akopian J, Ghukasyan A, Hovakimyan Z, Martirosyan L, Zaroyan G. Istraživanja populacije višegodišnje biljke Vavilovia formosa (Fabaceae) na planini Aknasar (Gegamska visoravan) i u ex situ uslovima botaničkih bašta Jermenije. Ratarstvo i povrtarstvo. 2019; 56(1):13-19.