APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Jambrec, D., Šimurina, O., Pestorić, M., Nedeljković, N., Sakač, M., Šarić, B., & Mandić, A. [2015]. Mogućnost upotrebe različitih nastavaka za merenje teksturnih osobina nekuvanih testenina u obliku taljatela. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 19(1), 31-33.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Jambrec D, Šimurina O, Pestorić M, Nedeljković N, Sakač M, Šarić B, Mandić A. Mogućnost upotrebe različitih nastavaka za merenje teksturnih osobina nekuvanih testenina u obliku taljatela. Journal on Processing and Energy in Agriculture 2015;19(1):31-33.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Jambrec D., O. Šimurina, M. Pestorić, N. Nedeljković, M. Sakač, B. Šarić, i A. Mandić. 2015. Mogućnost upotrebe različitih nastavaka za merenje teksturnih osobina nekuvanih testenina u obliku taljatela. Journal on Processing and Energy in Agriculture 19, (1): 31-33.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Jambrec, D., Šimurina, O., Pestorić, M., Nedeljković, N., Sakač, M., Šarić, B.& Mandić, A. 2015, "Mogućnost upotrebe različitih nastavaka za merenje teksturnih osobina nekuvanih testenina u obliku taljatela", Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 19, no. 1, pp. 31-33.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
JAMBREC, D., ŠIMURINA, O., PESTORIĆ, M., NEDELJKOVIĆ, N., SAKAČ, M., ŠARIĆ, B. i MANDIĆ, A., 2015. Mogućnost upotrebe različitih nastavaka za merenje teksturnih osobina nekuvanih testenina u obliku taljatela. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 19(1), pp. 31-33.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Jambrec, D.et al. "Mogućnost upotrebe različitih nastavaka za merenje teksturnih osobina nekuvanih testenina u obliku taljatela." Journal on Processing and Energy in Agriculture 19.1 (2015): 31-33.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Jambrec D, Šimurina O, Pestorić M, Nedeljković N, Sakač M, Šarić B, Mandić A. Mogućnost upotrebe različitih nastavaka za merenje teksturnih osobina nekuvanih testenina u obliku taljatela. Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2015; 19(1):31-33.