APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Končar, J. A., Grubor, A. B., Marić, R. M., Vukmirović, G. M., & Đokić, N. S. [2019]. Mogućnosti unapređenja imidža prehrambenih i organskih proizvoda na tržištu AP Vojvodine kroz uvođenje regionalne oznake kvaliteta. Food and Feed Research, 46(1), 111-123.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Končar JA, Grubor AB, Marić RM, Vukmirović GM, Đokić NS. Mogućnosti unapređenja imidža prehrambenih i organskih proizvoda na tržištu AP Vojvodine kroz uvođenje regionalne oznake kvaliteta. Food and Feed Research 2019;46(1):111-123.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Končar J.A., A. B. Grubor, R. M. Marić, G. M. Vukmirović, i N. S. Đokić. 2019. Mogućnosti unapređenja imidža prehrambenih i organskih proizvoda na tržištu AP Vojvodine kroz uvođenje regionalne oznake kvaliteta. Food and Feed Research 46, (1): 111-123.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Končar, J.A., Grubor, A.B., Marić, R.M., Vukmirović, G.M.& Đokić, N.S. 2019, "Mogućnosti unapređenja imidža prehrambenih i organskih proizvoda na tržištu AP Vojvodine kroz uvođenje regionalne oznake kvaliteta", Food and Feed Research, vol. 46, no. 1, pp. 111-123.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
KONČAR, J.A., GRUBOR, A.B., MARIĆ, R.M., VUKMIROVIĆ, G.M. i ĐOKIĆ, N.S., 2019. Mogućnosti unapređenja imidža prehrambenih i organskih proizvoda na tržištu AP Vojvodine kroz uvođenje regionalne oznake kvaliteta. Food and Feed Research, 46(1), pp. 111-123.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Končar, J.A.et al. "Mogućnosti unapređenja imidža prehrambenih i organskih proizvoda na tržištu AP Vojvodine kroz uvođenje regionalne oznake kvaliteta." Food and Feed Research 46.1 (2019): 111-123.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Končar JA, Grubor AB, Marić RM, Vukmirović GM, Đokić NS. Mogućnosti unapređenja imidža prehrambenih i organskih proizvoda na tržištu AP Vojvodine kroz uvođenje regionalne oznake kvaliteta. Food and Feed Research. 2019; 46(1):111-123.