APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ivanišević, D., Prodanović, R., & Stajić, D. [2018]. Ekonomika proizvodnje paradajza u zavisnosti od načina nabavke rasada. Ekonomija: teorija i praksa, 11(3), 39-51.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ivanišević D, Prodanović R, Stajić D. Ekonomika proizvodnje paradajza u zavisnosti od načina nabavke rasada. Ekonomija: teorija i praksa 2018;11(3):39-51.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ivanišević D., R. Prodanović, i D. Stajić. 2018. Ekonomika proizvodnje paradajza u zavisnosti od načina nabavke rasada. Ekonomija: teorija i praksa 11, (3): 39-51.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ivanišević, D., Prodanović, R.& Stajić, D. 2018, "Ekonomika proizvodnje paradajza u zavisnosti od načina nabavke rasada", Ekonomija: teorija i praksa, vol. 11, no. 3, pp. 39-51.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
IVANIŠEVIĆ, D., PRODANOVIĆ, R. i STAJIĆ, D., 2018. Ekonomika proizvodnje paradajza u zavisnosti od načina nabavke rasada. Ekonomija: teorija i praksa, 11(3), pp. 39-51.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ivanišević, D., R. Prodanović, i D. Stajić. "Ekonomika proizvodnje paradajza u zavisnosti od načina nabavke rasada." Ekonomija: teorija i praksa 11.3 (2018): 39-51.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ivanišević D, Prodanović R, Stajić D. Ekonomika proizvodnje paradajza u zavisnosti od načina nabavke rasada. Ekonomija: teorija i praksa. 2018; 11(3):39-51.