APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Abdassalam, A. M., Mahmoud, A. M. O., Abd, A. A. M., & Ali, M. O. [2020]. Konceptualni okvir politike poljoprivrednih inovacija u zemljama afričkog kontinenta. Ekonomija: teorija i praksa, 13(2), 55-74.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Abdassalam AM, Mahmoud AMO, Abd AAM, Ali MO. Konceptualni okvir politike poljoprivrednih inovacija u zemljama afričkog kontinenta. Ekonomija: teorija i praksa 2020;13(2):55-74.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Abdassalam A.M., A. M. O. Mahmoud, A. A. M. Abd, i M. O. Ali. 2020. Konceptualni okvir politike poljoprivrednih inovacija u zemljama afričkog kontinenta. Ekonomija: teorija i praksa 13, (2): 55-74.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Abdassalam, A.M., Mahmoud, A.M.O., Abd, A.A.M.& Ali, M.O. 2020, "Konceptualni okvir politike poljoprivrednih inovacija u zemljama afričkog kontinenta", Ekonomija: teorija i praksa, vol. 13, no. 2, pp. 55-74.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ABDASSALAM, A.M., MAHMOUD, A.M.O., ABD, A.A.M. i ALI, M.O., 2020. Konceptualni okvir politike poljoprivrednih inovacija u zemljama afričkog kontinenta. Ekonomija: teorija i praksa, 13(2), pp. 55-74.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Abdassalam, A.M.et al. "Konceptualni okvir politike poljoprivrednih inovacija u zemljama afričkog kontinenta." Ekonomija: teorija i praksa 13.2 (2020): 55-74.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Abdassalam AM, Mahmoud AMO, Abd AAM, Ali MO. Konceptualni okvir politike poljoprivrednih inovacija u zemljama afričkog kontinenta. Ekonomija: teorija i praksa. 2020; 13(2):55-74.