APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Đukanović, D. [2013]. Etape u razvoju Republike Srpske - formiranje, Dejton i mir. Politeia, 3(6), 65-76.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Đukanović D. Etape u razvoju Republike Srpske - formiranje, Dejton i mir. Politeia 2013;3(6):65-76.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Đukanović D.. 2013. Etape u razvoju Republike Srpske - formiranje, Dejton i mir. Politeia 3, (6): 65-76.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Đukanović, D. 2013, "Etape u razvoju Republike Srpske - formiranje, Dejton i mir", Politeia, vol. 3, no. 6, pp. 65-76.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ĐUKANOVIĆ, D., 2013. Etape u razvoju Republike Srpske - formiranje, Dejton i mir. Politeia, 3(6), pp. 65-76.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Đukanović, D.. "Etape u razvoju Republike Srpske - formiranje, Dejton i mir." Politeia 3.6 (2013): 65-76.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Đukanović D. Etape u razvoju Republike Srpske - formiranje, Dejton i mir. Politeia. 2013; 3(6):65-76.