APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Savić, A. [2016]. Jezička politika i kulturni modeli jezičke standardizacije. Politeia, 6(11), 119-130.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Savić A. Jezička politika i kulturni modeli jezičke standardizacije. Politeia 2016;6(11):119-130.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Savić A.. 2016. Jezička politika i kulturni modeli jezičke standardizacije. Politeia 6, (11): 119-130.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Savić, A. 2016, "Jezička politika i kulturni modeli jezičke standardizacije", Politeia, vol. 6, no. 11, pp. 119-130.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
SAVIĆ, A., 2016. Jezička politika i kulturni modeli jezičke standardizacije. Politeia, 6(11), pp. 119-130.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Savić, A.. "Jezička politika i kulturni modeli jezičke standardizacije." Politeia 6.11 (2016): 119-130.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Savić A. Jezička politika i kulturni modeli jezičke standardizacije. Politeia. 2016; 6(11):119-130.