APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Sum, N. [2018]. Ka kulturnoj političkoj ekonomiji - zamišljeni susret Marksa, Gramšija i Fukoa. Politeia, 8(16), 39-56.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Sum N. Ka kulturnoj političkoj ekonomiji - zamišljeni susret Marksa, Gramšija i Fukoa. Politeia 2018;8(16):39-56.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Sum N.. 2018. Ka kulturnoj političkoj ekonomiji - zamišljeni susret Marksa, Gramšija i Fukoa. Politeia 8, (16): 39-56.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Sum, N. 2018, "Ka kulturnoj političkoj ekonomiji - zamišljeni susret Marksa, Gramšija i Fukoa", Politeia, vol. 8, no. 16, pp. 39-56.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
SUM, N., 2018. Ka kulturnoj političkoj ekonomiji - zamišljeni susret Marksa, Gramšija i Fukoa. Politeia, 8(16), pp. 39-56.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Sum, N.. "Ka kulturnoj političkoj ekonomiji - zamišljeni susret Marksa, Gramšija i Fukoa." Politeia 8.16 (2018): 39-56.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Sum N. Ka kulturnoj političkoj ekonomiji - zamišljeni susret Marksa, Gramšija i Fukoa. Politeia. 2018; 8(16):39-56.