APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Stanković, B., Žujović, M., Budimčić, M., Stojanović, G., Gajić, Ž., Đurović, O., Malić, J., Kocić, M., Jovanović, M., & Stanković, M. [2017]. Iskustva u intraoperativnom spasavanju autologne krvi u pedijatriskoj kardiohirurgiji. Halo 194, 23(1), 8-17.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Stanković B, Žujović M, Budimčić M, Stojanović G, Gajić Ž, Đurović O, Malić J, Kocić M, Jovanović M, Stanković M. Iskustva u intraoperativnom spasavanju autologne krvi u pedijatriskoj kardiohirurgiji. Halo 194 2017;23(1):8-17.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Stanković B., M. Žujović, M. Budimčić, G. Stojanović, Ž. Gajić, O. Đurović, J. Malić, M. Kocić, M. Jovanović, i M. Stanković. 2017. Iskustva u intraoperativnom spasavanju autologne krvi u pedijatriskoj kardiohirurgiji. Halo 194 23, (1): 8-17.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Stanković, B., Žujović, M., Budimčić, M., Stojanović, G., Gajić, Ž., Đurović, O., Malić, J., Kocić, M., Jovanović, M.& Stanković, M. 2017, "Iskustva u intraoperativnom spasavanju autologne krvi u pedijatriskoj kardiohirurgiji", Halo 194, vol. 23, no. 1, pp. 8-17.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
STANKOVIĆ, B., ŽUJOVIĆ, M., BUDIMČIĆ, M., STOJANOVIĆ, G., GAJIĆ, Ž., ĐUROVIĆ, O., MALIĆ, J., KOCIĆ, M., JOVANOVIĆ, M. i STANKOVIĆ, M., 2017. Iskustva u intraoperativnom spasavanju autologne krvi u pedijatriskoj kardiohirurgiji. Halo 194, 23(1), pp. 8-17.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Stanković, B.et al. "Iskustva u intraoperativnom spasavanju autologne krvi u pedijatriskoj kardiohirurgiji." Halo 194 23.1 (2017): 8-17.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Stanković B, Žujović M, Budimčić M, Stojanović G, Gajić Ž, Đurović O, Malić J, Kocić M, Jovanović M, Stanković M. Iskustva u intraoperativnom spasavanju autologne krvi u pedijatriskoj kardiohirurgiji. Halo 194. 2017; 23(1):8-17.