APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Stojanović-Kutlača, S. [2016]. Principi barokne muzike - improvizacija, ornamentacija, polifonija. Zbornik radova Akademije umetnosti, (4), 122-132.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Stojanović-Kutlača S. Principi barokne muzike - improvizacija, ornamentacija, polifonija. Zbornik radova Akademije umetnosti 2016;(4):122-132.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Stojanović-Kutlača S.. 2016. Principi barokne muzike - improvizacija, ornamentacija, polifonija. Zbornik radova Akademije umetnosti (4): 122-132.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Stojanović-Kutlača, S. 2016, "Principi barokne muzike - improvizacija, ornamentacija, polifonija", Zbornik radova Akademije umetnosti, no. 4, pp. 122-132.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
STOJANOVIĆ-KUTLAČA, S., 2016. Principi barokne muzike - improvizacija, ornamentacija, polifonija. Zbornik radova Akademije umetnosti, (4), pp. 122-132.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Stojanović-Kutlača, S.. "Principi barokne muzike - improvizacija, ornamentacija, polifonija." Zbornik radova Akademije umetnosti (2016): 122-132.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Stojanović-Kutlača S. Principi barokne muzike - improvizacija, ornamentacija, polifonija. Zbornik radova Akademije umetnosti. 2016; (4):122-132.