APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Marinkov-Pavlović, L. [2017]. Od dinamičnog kadra do pokretne slike - remedijacija i istorija u delima Kristijana Boltanskog. Zbornik radova Akademije umetnosti, (5), 77-88.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Marinkov-Pavlović L. Od dinamičnog kadra do pokretne slike - remedijacija i istorija u delima Kristijana Boltanskog. Zbornik radova Akademije umetnosti 2017;(5):77-88.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Marinkov-Pavlović L.. 2017. Od dinamičnog kadra do pokretne slike - remedijacija i istorija u delima Kristijana Boltanskog. Zbornik radova Akademije umetnosti (5): 77-88.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Marinkov-Pavlović, L. 2017, "Od dinamičnog kadra do pokretne slike - remedijacija i istorija u delima Kristijana Boltanskog", Zbornik radova Akademije umetnosti, no. 5, pp. 77-88.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MARINKOV-PAVLOVIĆ, L., 2017. Od dinamičnog kadra do pokretne slike - remedijacija i istorija u delima Kristijana Boltanskog. Zbornik radova Akademije umetnosti, (5), pp. 77-88.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Marinkov-Pavlović, L.. "Od dinamičnog kadra do pokretne slike - remedijacija i istorija u delima Kristijana Boltanskog." Zbornik radova Akademije umetnosti (2017): 77-88.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Marinkov-Pavlović L. Od dinamičnog kadra do pokretne slike - remedijacija i istorija u delima Kristijana Boltanskog. Zbornik radova Akademije umetnosti. 2017; (5):77-88.