APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Petreski, H. [2017]. Inovativni pristup lektiri na primerima srpske i makedonske autorske bajke - komparativna analiza. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, 8(2), 141-149.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Petreski H. Inovativni pristup lektiri na primerima srpske i makedonske autorske bajke - komparativna analiza. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju 2017;8(2):141-149.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Petreski H.. 2017. Inovativni pristup lektiri na primerima srpske i makedonske autorske bajke - komparativna analiza. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju 8, (2): 141-149.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Petreski, H. 2017, "Inovativni pristup lektiri na primerima srpske i makedonske autorske bajke - komparativna analiza", Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, vol. 8, no. 2, pp. 141-149.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
PETRESKI, H., 2017. Inovativni pristup lektiri na primerima srpske i makedonske autorske bajke - komparativna analiza. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, 8(2), pp. 141-149.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Petreski, H.. "Inovativni pristup lektiri na primerima srpske i makedonske autorske bajke - komparativna analiza." Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju 8.2 (2017): 141-149.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Petreski H. Inovativni pristup lektiri na primerima srpske i makedonske autorske bajke - komparativna analiza. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju. 2017; 8(2):141-149.