APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Đorđević, N., Kahrović, E., Mirčić, D., & Beara, M. [2018]. Biopreduzetničke inovacije kao osnova za pokretanje novih poslovnih poduhvata. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 1(1), 14-27.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Đorđević N, Kahrović E, Mirčić D, Beara M. Biopreduzetničke inovacije kao osnova za pokretanje novih poslovnih poduhvata. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 2018;1(1):14-27.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Đorđević N., E. Kahrović, D. Mirčić, i M. Beara. 2018. Biopreduzetničke inovacije kao osnova za pokretanje novih poslovnih poduhvata. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 1, (1): 14-27.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Đorđević, N., Kahrović, E., Mirčić, D.& Beara, M. 2018, "Biopreduzetničke inovacije kao osnova za pokretanje novih poslovnih poduhvata", Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 1, no. 1, pp. 14-27.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ĐORĐEVIĆ, N., KAHROVIĆ, E., MIRČIĆ, D. i BEARA, M., 2018. Biopreduzetničke inovacije kao osnova za pokretanje novih poslovnih poduhvata. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 1(1), pp. 14-27.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Đorđević, N.et al. "Biopreduzetničke inovacije kao osnova za pokretanje novih poslovnih poduhvata." Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke 1.1 (2018): 14-27.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Đorđević N, Kahrović E, Mirčić D, Beara M. Biopreduzetničke inovacije kao osnova za pokretanje novih poslovnih poduhvata. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke. 2018; 1(1):14-27.