APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Milidragović, D., Subošić, D., & Milić, N. [2019]. Postupanje policije po naredbama i zamolnicama nadležnih subjekata. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku, 1(1), 9-24.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Milidragović D, Subošić D, Milić N. Postupanje policije po naredbama i zamolnicama nadležnih subjekata. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku 2019;1(1):9-24.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Milidragović D., D. Subošić, i N. Milić. 2019. Postupanje policije po naredbama i zamolnicama nadležnih subjekata. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku 1, (1): 9-24.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Milidragović, D., Subošić, D.& Milić, N. 2019, "Postupanje policije po naredbama i zamolnicama nadležnih subjekata", Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku, vol. 1, no. 1, pp. 9-24.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MILIDRAGOVIĆ, D., SUBOŠIĆ, D. i MILIĆ, N., 2019. Postupanje policije po naredbama i zamolnicama nadležnih subjekata. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku, 1(1), pp. 9-24.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Milidragović, D., D. Subošić, i N. Milić. "Postupanje policije po naredbama i zamolnicama nadležnih subjekata." Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku 1.1 (2019): 9-24.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Milidragović D, Subošić D, Milić N. Postupanje policije po naredbama i zamolnicama nadležnih subjekata. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku. 2019; 1(1):9-24.