APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Pavić, A. [2019]. Lorens Armand Frenč: Izgradnja modela restorativne društvene pravde u Bosni i Hercegovini, Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet u Banja Luci, 2018. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku, 1(1), 87-88.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Pavić A. Lorens Armand Frenč: Izgradnja modela restorativne društvene pravde u Bosni i Hercegovini, Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet u Banja Luci, 2018. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku 2019;1(1):87-88.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Pavić A.. 2019. Lorens Armand Frenč: Izgradnja modela restorativne društvene pravde u Bosni i Hercegovini, Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet u Banja Luci, 2018. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku 1, (1): 87-88.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Pavić, A. 2019, "Lorens Armand Frenč: Izgradnja modela restorativne društvene pravde u Bosni i Hercegovini, Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet u Banja Luci, 2018", Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku, vol. 1, no. 1, pp. 87-88.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
PAVIĆ, A., 2019. Lorens Armand Frenč: Izgradnja modela restorativne društvene pravde u Bosni i Hercegovini, Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet u Banja Luci, 2018. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku, 1(1), pp. 87-88.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Pavić, A.. "Lorens Armand Frenč: Izgradnja modela restorativne društvene pravde u Bosni i Hercegovini, Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet u Banja Luci, 2018." Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku 1.1 (2019): 87-88.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Pavić A. Lorens Armand Frenč: Izgradnja modela restorativne društvene pravde u Bosni i Hercegovini, Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet u Banja Luci, 2018. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku. 2019; 1(1):87-88.