APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Paspalj, D., Gužvica, M., & Vulin, L. [2019]. Uticaj programa nastavnog predmeta Sportske vještine u bezbjednosti na bazični motorički status studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku, 1(2), 63-74.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Paspalj D, Gužvica M, Vulin L. Uticaj programa nastavnog predmeta Sportske vještine u bezbjednosti na bazični motorički status studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku 2019;1(2):63-74.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Paspalj D., M. Gužvica, i L. Vulin. 2019. Uticaj programa nastavnog predmeta Sportske vještine u bezbjednosti na bazični motorički status studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku 1, (2): 63-74.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Paspalj, D., Gužvica, M.& Vulin, L. 2019, "Uticaj programa nastavnog predmeta Sportske vještine u bezbjednosti na bazični motorički status studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka", Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku, vol. 1, no. 2, pp. 63-74.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
PASPALJ, D., GUŽVICA, M. i VULIN, L., 2019. Uticaj programa nastavnog predmeta Sportske vještine u bezbjednosti na bazični motorički status studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku, 1(2), pp. 63-74.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Paspalj, D., M. Gužvica, i L. Vulin. "Uticaj programa nastavnog predmeta Sportske vještine u bezbjednosti na bazični motorički status studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka." Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku 1.2 (2019): 63-74.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Paspalj D, Gužvica M, Vulin L. Uticaj programa nastavnog predmeta Sportske vještine u bezbjednosti na bazični motorički status studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku. 2019; 1(2):63-74.