Upravljanje rezultatima pretrage
Pretraga velikih ili multidisciplinarnih baza kakav je SCIndeks često rezultira suviše velikim brojem izolovanih članaka, od kojih mnogi ne ispunjavaju očekivanja korisnika.

U SCIndeksu postoji grupa opcija koja Vam omogućava da unapredite pretragu filtriranjem dobijenih rezultata, kako biste suzili svoj izbor na članke koji verovatnije zadovoljavaju Vaša interesovanja.

Rezultati se mogu ograničiti samo na članke koji sadrže određene termine, potiču iz određenih časopisa ili od određenih autora. Pored toga, pretraga se može ograničiti i na članke koji su objavljeni na engleskom ili su dostupni u vidu punog teksta.

Za više informacija o upravljanju rezultatima pretrage pogledajte odeljak Upravljanje rezultatima.