Nivoi indeksiranja časopisa - Paketi

osnovniprošireninapredniprofesionalni
Pretraživost naslova i apstrakata radova: SCIndeks++++
Konverziju metapodataka u format za preuzimanje od strane drugih servisa: OAI PMH++++
Pretraga i preuzimanje punog teksta radova: Repozitorijum punog teksta +++
Dodela DOI broja i održavanje trajnog pristupa punom tekstu: CrossRef++
Normalizacija referenci i njihovo pridruživanje korpusu za prebrojavanje citata: CrossRef, Medline, ChemPort i MathSciNet++
Vrednovanje, rangiranje i kategorizaija časopisa: Bibliometrijski izveštaj o časopisima++
Servis za onlajn uređivanje MojAsistent+
* MojAsistent podržava onlajn prijavu, recenziranje i publikovanje radova, dodelu DOI oznake (CrossRef), prevenciju plagijarizma (iThenticate), reformatiranje referenci u skladu sa odabranim citatnim stilom (RefFormatter), dodelu standardnih ključnih reči (KwASS, AKwA) i proveru tačnosti i kompletnosti referenci, kao i njihove saglasnosti s citatima u tekstu (CiteMatcher).