Sprečavanje plagiranja i dupliciranja
Svi radovi objavljeni u časopisima SCIndeks koji koriste tu uslugu pre objavljivanja se podvrgavaju detekciji na prisustvo plagijarizma posredstvom servisa CrossCheck / iThenticate. Na osnovu izveštaja urednici odlučuju da li podneti članak osumnjičen za plagijarizam treba odbaciti ili eventualno zatražiti ispravku od autora.

Članci koji se proveravaju rutinski se pridružuju bazi IThenticate, čime se oni štite od plagiranja bez rizika od detekcije.