Povreda dobrih običaja

Pristup SCIndeksu, njegovo pretraživanje i preuzimanje informacija iz SCIndeksa u istraživačke svrhe neograničeno je i besplatno za sve. Od korisnika se očekuje da pritom poštuju dobre običaje upotrebe otvorenih veb izvora.

Pri korišćenju SCIndeks članaka u akademske svrhe autori su dužni da se pridržavaju međunarodnih standarda o načinu citiranja. SCIndeks je zaštićen od plagiranja posredstvom servisa CrossCheck/iThenticate. Počinioci se izlažu velikom riziku od detekcije i njenih posledica.