Povreda autorskih i prava izdavača

Nosilac autorskih prava nad softverom za upravljanje i metapodacima sadržanim u SCIndeksu je Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci kao agregator i izdavač baze. Autorska prava za radove u vidu punog teksta pripadaju autorima i izdavačima časopisa.